Læs om din behandling her


Kundeinformation ved behandling med Mesoterapi
– af speciallæge Lisa Bak Lauersen
Godkendt 2015 – Revideret 2017 – Revideres 2019

Mesoterapi er en forholdsvis ny behandlingsform i Danmark, der gør det muligt, at forbedre din huds tilstand. Helt uden brug af kirurgi. Behandlingen med Mesoterapi udføres med en meget tynd nål, der tilfører huden hyaluronsyre – der findes naturligt i kroppen – og en lang række vitaminer, aminosyrer og mineraler, der alle hjælper med at reducere rynker og fine linjer samt forbedrer hudens generelle tilstand og gør den fastere. Behandlingen med Mesoterapi sker med små, lette stik i hudens overflade.
Mesoterapi behandlingen stimulerer og øger produktionen af kollagen og elastin i huden. Den fylder og fugter huden og udover at tilføre elasticitet og fasthed, giver den også huden et fugtboost, så selv grå og trist hud får sin ungdommelige glød og vitalitet tilbage. Allerede efter første behandling med Mesoterapi kan du se en forbedring af hudens glød og hydrering og efter 4-5 behandlinger, er linjerne mindsket og den slappe hud omformet og fortykket.

Mesoterapi behandlinger
Mesoterapi Light:
Full-face anti-aging behandling med Mesoterapi af hudens overflade, der giver fugt, opstramning og glød til tør og træt hud. Til dig der endvidere ønsker reduktion af grove porer eller akne ar.
Mesoterapi Mega:
Full-face anti-aging behandling med Mesoterapi af hudens overflade, der giver fugt, opstramning og glød til tør og træt hud.
I denne Mesoterapi behandling er der skruet op for mængden af hyaluronsyre, vitaminer og mineraler til dig, der ønsker reduktion af rygerynker, mørke rande under øjnene eller et soft face-lift uden kniv.
Hvem kan modtage behandlingen ?
Det kan alle, for igennem de sidste 30 år har Filorga udviklet og kommercialiseret anti-aging Mesoterapi løsninger der er CE-mærket, hvilket attesterer deres sikkerhed og kvalitet. Indtil videre er mere end 1,5 millioner patienter på verdensplan blevet behandlet med ICTF, hvilket sikrer en unik indsigt i produkterne.
Smerte ?
Der kan opstå milde smerter i forbindelse med behandling med anti-aging Mesoterapi (nålene er meget tynde og korte). Din behandler kan tilbyde en lettere overflade bedøvelse i form af Tapin salve for at minimere gener.
Kan man gå på job bagefter ?
Ja det kan du med det samme, nogle gange kan Mesoterapi medføre lettere rødme, men den vil hurtigt forsvinde (30 minutter til en time afhængigt af hudens sensitivitet). Lettere blå mærker kan opstå, men kan nemt dækkes med makeup.
Resultat ?
Fra den første behandling med Mesoterapi vil du se en forbedring af hudens glød og hydrering. Dit ansigt vil både se friskere og yngre ud. Derefter vil hudens tæthed og hudtone progressivt forbedres. Efter 4 til 5 behandlinger er den slappe hud omformet og fortykket. I tidens løb giver Mesoterapi en ægte forbedring af hudens tekstur og glød.
Kontraindikationer

Der er kontraindikationer i forbindelse med hyaluronsyre. De vedrører personer med: autoimmune sygdomme, allergi, eller hypersensitivtet over for hyaluronsyre, immunterapeutiske behandlinger, problemer med infektioner eller inflammation omkring injektionszonerne samt gravide eller personer der ammer. Ved din første konsultation vil din behandler forhøre sig omkring din nuværende medicinske og kosmetiske situation og dermed anbefale en løsning der er tilpasset dine behov.
Mesoterapi og andre medicinske æstetiske behandlinger?
Selvfølgelig kan det lade sig gøre. På grund af en perfekt biokompatibilitet kan Mesoterapi både udføres uafhængigt og i forbindelse med andre medicinske -æstetiske behandlinger som f.eks. Peeling, Filler og Botox samt laser. En sådan kombineret terapi forstærker effekten af de forskellige behandlinger for et synligt og længerevarende resultat.

Kundeinformation ved behandling af rynker med Botox (Vistabel)
– af speciallæge Lisa Bak Lauersen
Godkendt 2015 – Revideret 2017 – Revideres 2019

Botox indeholder botulinum A toksin. Stoffet har været benyttet siden 1980’erne til bl.a. kosmetiske behandlinger. Botox er velegnet til at behandle rynker forårsaget af de mimiske træk, som fx bekymringsrynker i panden, vredesrynker ml. øjenbrynene og smilerynker omkring øjnene.
Det er et flydende stof, der injiceres med en fin tynd nål. Injektion med Botox hæmmer udvekslingen af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvilket afslapper den rynkedannende muskel. De muskler, som folder huden fx i panden eller omkring øjnene bliver derved hæmmet i at trække sig sammen og huden glattes ud. Virkningen kommer gradvist. Botox virker kun på såkaldte dynamiske rynker, dvs. rynker, der fremkommer ved sammentrækninger af muskler.
Fuld effekt kan påregnes efter 8-10 dage og holder for de flestes vedkommende ml. 4-6 måneder. 30% af patienterne har effekt 6 måneder efter en Botox injektion. I de fleste tilfælde kan man se en effekt på ca. 50% rynkereduktion efter et par uger. Botox behandling har også på sigt en yderligere effekt, såfremt man bliver behandlet inden man får fuld bevægelighed af området igen. Dette giver huden lejlighed til at restituere og derved vil selv ganske dybe rynker kunne mindskes forudsat, at man er påpasselig med at blive behandlet før virkningen er helt ophørt. Følesansen i det behandlede område er uændret.
OBS. Behandling med Botox bør ikke give et mimikløst ansigt, da det afhænger af, hvor og hvor meget der injiceres.
Botox er et godkendt lægemiddel i Danmark.

Forundersøgelse
Ved forundersøgelsen konsulteres du af klinikkens læge og sygeplejerske. Her vil du modtage generel information om behandlingen samt få besked om hvorvidt behandlingen vil være egnet til dig. Husk at oplyse om medicinforbrug samt eventuelle sygdomme.
Man må ikke injicere Botox i områder med infektion, som fx aktiv akne eller herpes infektion – forkølelsessår i ansigtet. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at behandle forebyggende mod infektion.
Brug af hovedpinepiller som fx Treo, Ibuprofen og magnyl samt fiskeolie og visse naturpræparater nedsætter blodets evne til at størkne, og dermed kan man risikere øget risiko for blå mærker og hævelse i forbindelse med behandlingen. Hold evt. pause med fiskeolie og naturpræparater en uge inden du behandles. Du må ikke være gravid eller amme.
En bisidder (fx en ven/veninde) er velkommen til at være til stede under forundersøgelsen og behandlingen for at støtte dig og huske informationen. Selve behandlingen uddelegeres til sygeplejersken.
Der vil først blive taget et før-billede af dig. Hvis det er første gang du skal have behandling med Botox foreskriver lovgivningen, at du skal have to dages betænkningstid efter forundersøgelsen, før du kan modtage behandling. Du kan først give samtykke til behandlingen efter de 2 dages betænkningstid.
Før behandlingen
Der er ikke noget specielt du skal forberede før behandlingen. Fjern dog gerne sminke eller make-up creme fra det område, der skal behandles. Du vil modtage grundig information om behandlingen ved forundersøgelsen.
Behandlingen
Området der skal behandles desinficeres af den behandlende sygeplejerske eller læge. Med en meget tynd nål føres Botox-produktet ind igennem huden til musklerne. Behandlingen er forbundet med ganske let smerte på niveau med et let niv med 2 negle i huden. Behandlingstiden afhænger af, hvor stort et område der skal behandles. Behandlingstiden varierer fra 15 minutter til 1 time.
Efter behandlingen
For at forhindre at Botox påvirker andre muskler i området bør man undgå at berøre, massere og trykke på det behandlede område de første fire timer efter behandlingen. Det behandlede område kan evt. blive let hævet eller rødt. Man kan også opleve forbigående hovedpine. I de fleste tilfælde kan man umiddelbart efter behandlingen fx genoptage sit arbejde. Resultatet af behandlingen forventes at holde minimum 2-3 måneder.
Afsluttende kontrol
Du bliver tilbudt at komme til opfølgende kontrol 14 dage efter behandlingen.
Risiko og komplikationer
Der kan forekomme følgende bivirkninger:
Lille hævelse svarende til et myggestik eller blåt mærke ved indstiksstedet er almindeligt og forsvinder. Hævelsen er væk i løbet af få timer. Et lille blåt mærke kan ses en uges tid. Forbigående hovedpine er den hyppigste bivirkning. Midlertidig sænkning af bryn eller øjenlåg kan forekomme. Det er en sjælden bivirkning, den er midlertidig og forsvinder igen. Endvidere kan der forekomme infektion lokalt, når huden penetreres med en nål. Dette er en yderst sjælden bivirkning.
Tegn på lokal infektion kan ses som rødme, hævelse og varme på selve huden.
– Kontakt da klinikken på 32 203 203.
En allergisk reaktion, hvor du kan blive lidt utilpas kan forekomme, men er en meget sjælden bivirkning.
– Også her skal du kontakte klinikken på 32 203 203.

Ved spørgsmål om behandlingen kontaktes klinikkens kosmetiske sygeplejerske på 32 203 203.
De ovenstående bivirkninger er midlertidige og forsvinder igen.

Kundeinformation ved behandling af rynker med Restylane
– af speciallæge Lisa Bak Lauersen
Godkendt 2015 – Revideret 2017 – Revideres 2019

Baggrund for behandling med Restylane
Restylane, en ikke-permanent filler, består af hylaluronsyre – et stof der findes naturligt i huden og som forbedrer hudens vandbalance (hydrerer) og elasticitet. Restylane bruges ofte til at udfylde de lidt dybere rynker i ansigtet. Men Restylane bruges også til at udfylde finere linjer/rynker fx omkring munden, i panden eller på kinderne. Stoffet har været brugt siden 1996 og 12 millioner mennesker har haft glæde af behandlingerne med Restylane.
Forundersøgelse
Forud for behandlingen gives en grundig information om hvad Restylane er, og hvordan behandlingen foregår. Du drøfter behandlingsmuligheder med klinikkens kosmetiske sygeplejerske. Du skal ved forundersøgelsen indledningsvis udfylde et skema med spørgsmål vedrørende din helbredstilstand, medicinindtag samt eventuelle sygdomme. Dette er vigtigt for at afgøre om behandlingen er egnet til dig. Endvidere fortæller vi dig, hvilke resultater du kan forvente, hvor længe behandlingsresultatet forventes at holde samt et skøn over behandlingens samlede pris. Du er velkommen til at tage et familiemedlem, ven eller veninde med som din bisidder til den mundtlige information. Det kan være en god idé, da informationen huskes bedre af to personer.
Vi følger Sundhedsstyrelsens bestemmelser. Ifølge disse skal du have minimum 48 timers betænkningstid, før du må behandles. Den dag du kommer til behandling bekræfter du mundtligt:
– at du har afgivet korrekte oplysninger om din helbredstilstand
– at du har haft minimum 48 timers betænkningstid
– at du har modtaget mundtlig og skriftlig information om behandlingen og fået svar på dine eventuelle spørgsmål herunder, hvor længe resultatet forventes at holde.
– at du ønsker behandling med Restylane, og din behandler noterer dette skriftligt i din journal.
Før behandlingen
Før behandlingen tages der digitale billeder til dokumentation af de områder, der ønskes behandlet. Billederne bliver gemt forsvarligt og offentliggøres ikke. Herefter fjernes din eventuelle make-up fra området med sprit. Eventuelle markeringer på huden sættes med afvaskningsbar pen. Du tilbydes inden behandlingen en bedøvende salve (Tapin) på det hudområde, der behandles.
Selve behandlingen
Behandlingen foregår i liggende stilling. Restylane sprøjtes ind under huden. Foruden den bedøvende creme er der lidokain – bedøvelse i alle Restylane produkter. Smerteoplevelse er meget individuel og afhængig af det område, der skal behandles, men de fleste angiver lette til medium smerter. Det sted i ansigtet som typisk er mest ømskindet er læberne og huden over og under læberne. Du mærker et lille stik, og herefter kan det spænde en del i huden, når gelen sprøjtes ind.
Resultatet ses umiddelbart efter, dog vil der forekomme hævelse de første par dage, hvilket gør at virkningen ser mere effektiv ud lige i starten. Når hævelsen aftager, ses det endelige resultat. Virkningen holder i ca. 4-8 måneder. Der aftales evt. en tid til kontrol 14 dage efter behandlingen. Behandlingen skal gentages for at opretholde virkningen.
Bivirkninger
Hævelse og rødme ses normalt efter indsprøjtningen, især ved behandling i og omkring læberne. Is på området nogle timer efter behandlingen anbefales. Endvidere anbefales du at ligge højt med hovedet om natten samt undgå at sove på maven eller siden de første 2-3 døgn, indtil hævelsen er aftaget. Meget sjældent vil hævelsen blive mere udtalt og kan give et udslæt, der forsvinder i løbet af et par uger. Området kan føles ‘knudret’ i de første uger op til en måned efter behandlingen, men det vil ikke kunne ses. Efter 4 uger føles Restylane blødt ligesom det øvrige væv.
Kontakt sygeplejersken på det udleverede telefonnummer, hvis ubehaget varer ved eller du på anden måde føler dig utryg.
Holdbarheden efter behandling med Restylane
Det er meget individuelt, hvor lang tid behandlingen varer. Det afhænger af flere forhold, som fx hudens struktur, din livsstil, alder, området der er behandlet, ønsket perfektionsgrad samt behandlerens injektionsteknik. Vi ved fra kliniske studier, at påfyldning og opfølgningsbehandlinger forlænger holdbarheden. Normalt varer resultatet i 3-8 måneder. Korrektionen forsvinder gradvist og til sidst ser din hud ud som før behandlingen.
Opfølgningsinjektioner er med til at bibeholde korrektionen. Mange vælger at få foretaget en ny behandling inden for et år efter behandlingen af rynker og inden for 6 måneder efter læbeformning.
Kundeinformation ved behandling af rynker med Juvéderm
– af speciallæge Lisa Bak Lauersen
Godkendt 2015 – Revideret 2017 – Revideres 2019

Baggrund for behandling med Juvéderm
Juvéderm, en ikke-permanent filler, består af hylaluronsyre – et stof der findes naturligt i huden og som forbedrer hudens vandbalance (hydrerer) og elasticitet. Juvéderm bruges ofte til at udfylde de lidt dybere rynker i ansigtet, finere linjer/rynker fx omkring munden, i panden eller for at skabe volumen ved kindben.
Forundersøgelse
Forud for behandlingen gives en grundig information, om hvad Juvéderm er, og hvordan behandlingen foregår. Du drøfter behandlingsmuligheder med klinikkens kosmetiske sygeplejerske. Du skal ved forundersøgelsen indledningsvis besvare spørgsmål vedrørende din helbredstilstand, medicinindtag samt eventuelle sygdomme. Dette er vigtigt for at afgøre om behandlingen er egnet til dig. Endvidere fortæller vi dig, hvilke resultater du kan forvente, hvor længe behandlingsresultatet forventes at holde samt et skøn over behandlingens samlede pris. Du er velkommen til at tage et familiemedlem, ven eller veninde med som din bisidder til den mundtlige information. Det kan være en god idé, da informationen huskes bedre af to personer.
Vi følger Sundhedsstyrelsens bestemmelser. Ifølge disse skal du have minimum 48 timers betænkningstid, før du må behandles. Den dag du kommer til behandling bekræfter du mundtligt:
– at du har afgivet korrekte oplysninger om din helbredstilstand
– at du har haft minimum 48 timers betænkningstid
– at du har modtaget mundtlig og skriftlig information om behandlingen og fået svar på dine eventuelle spørgsmål herunder, hvor længe resultatet forventes at holde.
– at du ønsker behandling med Juvéderm, og din behandler noterer dette skriftligt i din journal.
Før behandlingen
Før behandlingen tages der digitale billeder til dokumentation af de områder, der ønskes behandlet. Billederne bliver gemt forsvarligt og offentliggøres ikke. Herefter fjernes din eventuelle make-up fra området med sprit. Eventuelle markeringer på huden sættes med afvaskningsbar pen. Du tilbydes inden behandlingen en bedøvende salve (Tapin) på det hudområde, der behandles.
Selve behandlingen
Behandlingen foregår i liggende stilling. Juvéderm sprøjtes ind under huden. Foruden den bedøvende creme er der lidokain – bedøvelse i alle Juvéderm produkter. Smerteoplevelse er meget individuel og afhængig af det område, der skal behandles, men de fleste angiver lette til medium smerter. Det sted i ansigtet som typisk er mest ømskindet er læberne og huden over og under læberne. Du mærker et lille stik, og herefter kan det spænde en del i huden, når gelen sprøjtes ind.
Resultatet ses umiddelbart efter, dog vil der forekomme hævelse de første par dage, hvilket gør at virkningen ser mere effektiv ud lige i starten. Når hævelsen aftager ses det endelige resultat. Virkningen holder i ca. 4-12 måneder. Der aftales evt. en tid til kontrol 14 dage efter behandlingen. Behandlingen skal gentages for at opretholde virkningen.
Bivirkninger.
Hævelse og rødme ses normalt efter indsprøjtningen, især ved behandling i og omkring læberne. Is på området nogle timer efter behandlingen anbefales. Endvidere anbefales du at ligge højt med hovedet om natten samt undgå at sove på maven eller siden de første 2-3 døgn, indtil hævelsen er aftaget. Meget sjældent vil hævelsen blive mere udtalt og kan give et udslæt, der forsvinder i løbet af et par uger. Området kan føles ‘knudret’ i de første uger til en måned efter behandlingen, men det vil ikke kunne ses. Efter 1-2 uger føles Juvéderm blødt ligesom det øvrige væv.
Kontakt sygeplejersken på det udleverede telefonnummer, hvis ubehaget varer ved eller du på anden måde føler dig utryg.

Holdbarheden efter behandling med Juvéderm
Det er meget individuelt, hvor lang tid behandlingen varer. Det afhænger af flere forhold, som fx hudens struktur, din livsstil, alder, området der er behandlet, ønsket perfektionsgrad samt behandlerens injektionsteknik. Vi ved fra kliniske studier, at påfyldning og opfølgningsbehandlinger forlænger holdbarheden. Normalt varer resultatet i 4-12 måneder. Korrektionen forsvinder gradvist, og til sidst ser din hud ud som før behandlingen. Opfølgningsinjektioner er med til at bibeholde korrektionen. Mange vælger at få foretaget en ny behandling inden for et år efter behandlingen af rynker og inden for 6 måneder efter læbeformning.

©Alfa Omega Klinikken – 2017 Højbro Plads 21, 1200 København K – +45 32 203 203 – info@alfaomegaklinikken.dk

Operation af øjenlåg og poser under øjnene
Med alderen bliver huden og strukturen omkring øjnene slappe. De øvre øjenlåg bliver tunge og de nedre øjenlåg danner poser med overskud af hud og fedt.
For at få et så symmetrisk resultatet som muligt, opereres begge øvre eller begge nedre øjenlåg altid samtidig.

Før operationen
Før selve operationen skal du til en forundersøgelse hos kirurgen, tag evt. en bisidder med. Her vil kirurgen undersøge dig for at se, hvor meget der skal fjernes af overskydende hud/fedt. Du vil blive informeret om, hvorledes operationen foregår samt eventuelle komplikationer. Du vil ligeledes have mulighed for at se ”før og efter” billeder af andre patienter, så du kan få et nogenlunde realistisk indtryk af det kosmetiske resultat. Du er meget velkommen til at tage en veninde/ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen. Efter Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse, skal der gå 7 dage fra forundersøgelsen er foretaget, til du kan blive opereret, såfremt indgrebet er kosmetisk betinget.

På operationsdagen
Du bliver modtaget af en sygeplejerske, der viser dig til rette. Operationen foretages oftest i lokal bedøvelse/rus. Øvre øjenlåg 
Snittet bliver lagt i globelinien. Overskydende muskel og eventuelt fedtvæv fjernes. Vævet syes sammen og der lægges en smal plasterstrimmel på arret.
Poser under øjnene 
Er der tale om overskud af rigelig hud og fedt lægges snittet langs med vippekanten. Man kan fjerne fedtet og noget af huden.

Efter operationen
Umiddelbart efter operationen får du lagt kølebriller over øjnene for at mindske hævelse og forebygge efterblødning. Man ligger typisk 1-2 timer på klinikken efter operationen.
Når du kommer hjem er det vigtigt, at du holder dig i ro så meget som muligt. Det er vigtigt, at du ligger højt med hovedet – anbring et par ekstra puder i ryggen (også til om natten).

Det er en god ide at anvende kølebriller/ispose resten af dagen – 5 minutter hver time, for at mindske hævelser og misfarvning. Mange finder det behageligt at anvende kølebrillerne/isposen i de første 2-3 døgn efter operationen.

Trådene fjernes efter 6-10 dage.
Man må ikke anvende kontaktlinser i 14 dage efter operationen
Make-up kan anvendes ca. 14 dage efter operationen.
Arbejdet kan genoptages 2-10 dage efter operationen.

De naturlige aldersforandringer kan medføre et ønske om en ny operation efter ca. 8-10 år.

Komplikationer
Der kan forekomme lidt blodig siven fra operationssåret. Der kan ligeledes være rødme af øjenlåget. Arrene kan være lidt røde og hævede i de første 2 uger. Misfarvning af øjenomgivelserne fortager sig normalt i løbet af 14 dage.
Efter operation på nedre øjenlåg kan der forekomme dobbeltsyn i de første timer efter operationen, dette skyldes lokalbedøvelsen.

Enkelte patienter kan have tåreflod, der normaliseres i løbet af den første uge efter operationen. Hos nogle patienter kan der også opstå tørhed i øjnene, dette fortager sig efter et par uger og kan afhjælpes med en øjensalve.

Føleforstyrrelser i øjenvipperne er meget normalt, men forsvinder gerne efter ca. et halvt år.
Betændelse ses uhyre sjældent (<1%), men kan afhjælpes med en antibiotisk øjensalve.

En ekstrem sjældne komplikation ved operation på nedre øjenlåg er, akut indsættende blødning (dette sker i ét ud af 10.000 tilfælde) i det behandlede område. Dette kan forårsage tryk på øjets synsnerve. I yderste konsekvens og hvis man ikke foretager akut behandling, kan det betyde blindhed på det pågældende øje. Det er meget vigtigt, at man kontakter nærmeste hospital og kirurg straks, såfremt der opstår akut blødning, voldsomme smerter og eventuel hævelse.

LBL 02.01.2016 revideret 01.03.2017, revideres 2019

©Alfa Omega Klinikken – 2017 Højbro Plads 21, 1200 København K – +45 32 203 203 – info@alfaomegaklinikken.dk

Formål
Opstramning af slap hud og væv – overvejende på kinder, nedre del af ansigtet samt øjenbryn – hos patienter med mindre aldersforandringer.

Generelt
En ansigtsløftning er en operation med korrektion af slap hud og væv på nederste 2/3 af ansigtet og evt. på halsen. Hvis man synes, at ens ansigt begynder at se ældre ud, når man ser sig i spejlet, og det er hele den nederste del af ansigtet, der er sunket nedad, og som, sammen med halsen, er slap, kan man have glæde af en ansigtsløftning. Der findes mange forskellige former for ansigtsløftning, lige fra mindre klassiske ansigtsløftninger lidt ned over kinderne, til store indgreb over kinderne og hele halsen. Hvordan hvert enkelt tilfælde skal udføres, afhænger af, hvor store dine aldersforandringer er, og hvor meget du ønsker at få korrigeret. Den endelige beslutning om hvilken type ansigtsløftning der skal udføres, foretages sammen med plastikkirurgen, efter en gennemgang af de forskellige muligheder samt oplysning om, hvad slutresultatet sandsynligvis vil være. Se ”information om ansigtsløftning”.

Silhouette Soft ansigtsløft (tråd løft)
Dette er en mindre og hurtig behandling, som kan udføres i lokalbedøvelse alene. Behandlingen er beskrevet siden 2007 og trådene er FDA godkendte(FDA er sundhedsstyrelsen i USA). Der indsættes 2-4 tråde med en slags modhager (Cones) i hver side. Herefter strammes trådene så huden trækker sig sammen og dermed løfter kinder og/eller nedre del af ansigtet inkl. kæbelinien. Der anvendes 2-4 tråde på hver side.

Yderligere oplysning om Silhouette Soft Lift se www. silhouette-soft.com

Fordelen ved SIlhouette Soft Lift er et mindre indgreb i lokalbedøvelse og desuden, at man er hurtigt tilbage på arbejdet igen, sædvanligvis efter 2-4 dage.

Silhouette Soft afhjælper:

  1. Moderat slaphed af huden på kinderne.
  2. Nedsynkning af øverste del af kinder.
  3. Dybe furer mellem næse og mund
  4. Ujævn kæbelinie (hamsterposer)

Egnede patienter til Silhouette Soft:

  1. Yngre patienter der ikke behøver en større ansigtsløftning endnu, aldersgruppe ca. 35-50 år.
  2. Patienter der ikke tør få lavet en rigtig operativ ansigtsløftning.
  3. Patienter der tidligere har fået en ansigtsløftning, og som nu ønsker en lille opstramning.
  4. Ældre patienter der ikke ønsker en stor ansigtsløftning.

Teknik:
Der lægges lidt lokalbedøvelse hvert sted hvor en tråd skal indsættes. Herefter trækkes trådene i fedtlaget lige under huden gennem de områder der skal løftes. Når trådene er på plads, strammes de passende, så huden forkortes, og der opstår et pasende løft af området. Herefter klippes tråd enderne. Der sættes evt. plaster over kinderne.

Forløb:
Efter behandlingen lægges evt. en mindre bandage med plaster, som dækker kinder. Plastret fjernes som regel efter 1-2 døgn. Evt. tråde fjernes som regel efter ca. 1 uge. Man skal være forsigtig med ikke at gnubbe, gnide og massere de første 2-3 uger efter operationen. Arbejdet kan som regel påbegyndes igen efter 2-3 dage, evt. med make-up. Sport efter ca. 4 uger.

Bivirkninger:
Der er smerter det første døgns tid, herefter er der en følelse af stramning over de behandlede områder. Det opererede område på kinder, evt. hals, er let hævet og misfarvet og det tager ca. 1- 2 uger for dette er forsvundet. Der kan være midlertidige føleforstyrrelser med nedsat følesans over det behandlede område.

Komplikationer:
Mest almindelige komplikation er, smerter som forsvinder på 2-4 dagen. Rynker over trådene i ansigtet kan evt. ses op til ca. 2-3 uger efter behandlingen. Trådene kan evt. føles i starten. Blodansamlinger og Infektioner forekommer uhyre sjældent.

Forventer resultat:
En naturlig udglatning af aldersforandringer i mellemansigtet, de nederste 2/3 af ansigtet og langs kæbelinien.

Holdbarhed:
Resultatet er ikke permanent. Foreløbige undersøgelser viser at holdbarheden er ca. 1-1 ½ år. Man kan få indsat ekstra tråde, når effekten begynder at aftage. Behandlingen kan gentages, når der ikke længere er effekt. Hvis der er større aldersforandringer kan et tråd løft ikke i længden erstatte en rigtig ansigtsløftning. Der er ved alle behandlinger 1 uges betænkningstid. Man kan have en bisidder med ved konsultationen inden behandlingen.

LBL den 20/2-2016 revideres 20/2-2018

©Alfa Omega Klinikken – 2017 Højbro Plads 21, 1200 København K – +45 32 203 203 – info@alfaomegaklinikken.dk