Sig farvel til rynkerne med botox

Botox nedtoner alderstegn som rynker og linjer og fremhæver dine unikke træk, så du efterlades med et mere friskt udseende. Botox har en muskelafslappende effekt og er ideel til behandling af bekymringsrynken mellem øjnene, linjerne i panden eller kragetæerne ved øjnene.

Resultatet ses ofte 7-10 dage efter behandlingen og varer typisk tre til fire måneder. Ved fornyet behandling vil effekten vare længere og rynkernes dybde reduceres gradvist.

Alfa Omega arbejder for et naturligt og sundt udseende, og vi skræddersyr derfor en behandling til netop dit ansigt, så du bevarer dine unikke træk og opnår et naturligt fornyet udseende. Ved forundersøgelsen tager vi udgangspunkt i helhedsindtrykket i dit ansigt og sammen lægger vi en plan for, hvordan vi opnår den bedste behandling med Botox.

 • Vredesrynke før behandling med Botox

  Vredesrynke før behandling med Botox

 • Vredesrynke efter behandling med Botox

  Vredesrynke efter behandling med Botox

 • Vredesrynke før behandling med Botox

  Vredesrynke før Botox

 • Vredesrynke før behandling med Botox

  Vredesrynke efter Botox

Kontakt os

Bestil tid via vores onlinebooking til en uforpligtende forkonsultation hos Alfa Omega Klinikken. Hvis du har yderligere spørgsmål om botox, er du også velkommen til at kontakte os på tlf. 32 203 203 eller  info@alfaomegaklinikken.dk.

Behandlingsvejledning

Kundeinformation ved behandling af rynker med Botox (Vistabel)
– af speciallæge Lisa Bak Lauersen
Godkendt 2015 – Revideret 2017 – Revideres 2019

Botox indeholder botulinum A toksin. Stoffet har været benyttet siden 1980’erne til bl.a. kosmetiske behandlinger. Botox er velegnet til at behandle rynker forårsaget af de mimiske træk, som fx bekymringsrynker i panden, vredesrynker ml. øjenbrynene og smilerynker omkring øjnene.
Det er et flydende stof, der injiceres med en fin tynd nål. Injektion med Botox hæmmer udvekslingen af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvilket afslapper den rynkedannende muskel. De muskler, som folder huden fx i panden eller omkring øjnene bliver derved hæmmet i at trække sig sammen og huden glattes ud. Virkningen kommer gradvist. Botox virker kun på såkaldte dynamiske rynker, dvs. rynker, der fremkommer ved sammentrækninger af muskler.
Fuld effekt kan påregnes efter 8-10 dage og holder for de flestes vedkommende ml. 4-6 måneder. 30% af patienterne har effekt 6 måneder efter en Botox injektion. I de fleste tilfælde kan man se en effekt på ca. 50% rynkereduktion efter et par uger. Botox behandling har også på sigt en yderligere effekt, såfremt man bliver behandlet inden man får fuld bevægelighed af området igen. Dette giver huden lejlighed til at restituere og derved vil selv ganske dybe rynker kunne mindskes forudsat, at man er påpasselig med at blive behandlet før virkningen er helt ophørt. Følesansen i det behandlede område er uændret.
OBS. Behandling med Botox bør ikke give et mimikløst ansigt, da det afhænger af, hvor og hvor meget der injiceres.
Botox er et godkendt lægemiddel i Danmark.

Forundersøgelse
Ved forundersøgelsen konsulteres du af klinikkens læge og sygeplejerske. Her vil du modtage generel information om behandlingen samt få besked om hvorvidt behandlingen vil være egnet til dig. Husk at oplyse om medicinforbrug samt eventuelle sygdomme.

Man må ikke injicere Botox i områder med infektion, som fx aktiv acne eller herpes infektion – forkølelsessår i ansigtet. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at behandle forebyggende mod infektion.

Brug af hovedpinepiller som fx Treo, Ibuprofen og magnyl samt fiskeolie og visse naturpræparater nedsætter blodets evne til at størkne, og dermed kan man risikere øget risiko for blå mærker og hævelse i forbindelse med behandlingen. Hold evt. pause med fiskeolie og naturpræparater en uge inden du behandles. Du må ikke være gravid, amme eller lide af nervelidelsen dissemineret sclerose.

En bisidder (fx en ven/veninde) er velkommen til at være til stede under forundersøgelsen og behandlingen for at støtte dig og huske informationen. Selve behandlingen uddelegeres til sygeplejersken.
Der vil først blive taget et før-billede af dig. Hvis det er første gang du skal have behandling med Botox foreskriver lovgivningen, at du skal have to dages betænkningstid efter forundersøgelsen, før du kan modtage behandling. Du kan først give samtykke til behandlingen efter de 2 dages betænkningstid.

Før behandlingen
Der er ikke noget specielt du skal forberede før behandlingen. Fjern dog gerne sminke eller make-up creme fra det område, der skal behandles. Du vil modtage grundig information om behandlingen ved forundersøgelsen.

Behandlingen
Området der skal behandles desinficeres af den behandlende sygeplejerske eller læge. Med en meget tynd nål føres Botox-produktet ind igennem huden til musklerne. Behandlingen er forbundet med ganske let smerte på niveau med et let niv med 2 negle i huden. Behandlingstiden afhænger af, hvor stort et område der skal behandles. Behandlingstiden varierer fra 15 minutter til 1 time.

Efter behandlingen
For at forhindre at Botox påvirker andre muskler i området bør man undgå at berøre, massere og trykke på det behandlede område de første fire timer efter behandlingen. Det behandlede område kan evt. blive let hævet eller rødt. Man kan også opleve forbigående hovedpine. I de fleste tilfælde kan man umiddelbart efter behandlingen fx genoptage sit arbejde. Resultatet af behandlingen forventes at holde minimum 2-3 måneder.

Afsluttende kontrol
Du bliver tilbudt at komme til opfølgende kontrol 14 dage efter behandlingen.

Risiko og komplikationer
Der kan forekomme følgende bivirkninger:
Lille hævelse svarende til et myggestik eller blåt mærke ved indstiksstedet er almindeligt og forsvinder. Hævelsen er væk i løbet af få timer. Et lille blåt mærke kan ses en uges tid. Forbigående hovedpine er den hyppigste bivirkning. Midlertidig sænkning af bryn eller øjenlåg kan forekomme. Det er en sjælden bivirkning, den er midlertidig og forsvinder igen. Endvidere kan der forekomme infektion lokalt, når huden penetreres med en nål. Dette er en yderst sjælden bivirkning.
Tegn på lokal infektion kan ses som rødme, hævelse og varme på selve huden.
– Kontakt da klinikken på 32 203 203.

En allergisk reaktion, hvor du kan blive lidt utilpas kan forekomme, men er en meget sjælden bivirkning.
– Også her skal du kontakte klinikken på 32 203 203.

Ved spørgsmål om behandlingen kontaktes klinikkens kosmetiske sygeplejerske på 32 203 203.
De ovenstående bivirkninger er midlertidige og forsvinder igen.